WELFUR GWARANCJĄ DOBROSTANU ZWIERZĄT

Dobrostan zwierząt jest kwestią, która przyciąga coraz większą uwagę mediów, organizacji pozarządowych, konsumentów, a także polityków. Aby sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, przemysł oparty na zwierzętach musi wykazać się otwartością, transparentnością oraz kłaść ciągły nacisk na poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych. Ogólnie rzecz biorąc, system WelFur ma trzy cele:  

Zapewnienie wiarygodnego systemu oceny dobrostanu zwierząt w oparciu o sprawdzone  naukowo środki i niezależne oceny osób trzecich. 

Poprawa dobrostanu zwierząt w europejskich fermach futerkowych poprzez analizowanie  danych dotyczących oceny i edukacji rolników. 

Informowanie konsumentów o stanie europejskich ferm futrzarskich poprzez publikacje danych z kontroli ferm

Przejrzystość

Przejrzystość standardów zapewniających wysoki dobrostan zwierząt w europejskich gospodarstwach futrzarskich
Niezawodna ocena dobrostanu zwierząt

Zapewnia niezawodny system oceny dobrostanu zwierząt oparty o naukowe badania
Poprawa dobrostanu zwierząt

WelFur jest narzędziem dla hodowców do poprawy stanu ich gospodarstw oraz dobrostanu zwierząt hodowlanych
Broszura informacyjna WelFur
Broszura zawiera podstawowe informacje o programie WelFur, w oparciu o badania Fur Europe. System oceny ma na celu wiarygodną ocenę dobrostanu zwierząt, zachowanie transparentności oraz poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych sektora futrzarskiego w całej Europie.

Broszura informacyjna WelFur [PDF]

ŁĄCZNA WIELKOŚĆ HODOWLI NOREK I LISÓW

W POSZCZEGÓLNYCH KRAJACH EUROPY

17 103 000

DANIA

8 550 000

POLSKA

4 250 000

FINLANDIA

4 000 000

HOLANDIA

1 500 000

LITWA

1 400 000

GRECJA

1 000 000

SZWECJA

810 000

NORWEGIA

750 000

HISZPANIA

174 000

ISLANDIA

140 000

FRANCJA

130 000

NIEMCY

245 000

RUMUNIA

150 000

IRLANDIA

160 000

WŁOCHY

160 000

BELGIA

61 000

ESTONIA

100 000

BUŁGARIA

20 500

CZECHY

4500

SŁOWACJA

ZOBACZ JAK WYGLĄDA HODOWLA NOREK W POLSCE

 WelFur to pierwszy kompleksowy program oceny dobrostanu zwierząt sektora futrzarskiego, oparty na programie Komisji Europejskiej „Welfare Quality”, który zostanie wprowadzony na skalę całej Europy. 

WelFur: Protokół oceny dobrostanu norek [PDF] 

WelFur: Protokół oceny dobrostanu lisów [PDF] 

Dobrostan zwierząt jest kwestią, która przyciąga coraz większą uwagę mediów, organizacji pozarządowych, konsumentów, a także polityków. Aby sprostać oczekiwaniom społeczeństwa, przemysł oparty na zwierzętach musi wykazać się otwartością, transparentnością oraz kłaść ciągły nacisk na poprawę dobrostanu zwierząt hodowlanych.

 

Trzy podstawowe cele programu WelFur:

 

1. Zapewnienie niezawodnej i realnej oceny dobrostanu zwierząt opartej na badaniach naukowych.

2. Przejrzystość w zakresie standardów dotyczących dobrostanu zwierząt w europejskich gospodarstwach hodowlanych.

3. Stworzenie swoistego narzędzia dla indywidualnych hodowców, służącego do poprawy wszelkich obszarów hodowli zwierząt futerkowych oraz standardów socjalnych.

 

Mając to na uwadze, Europejskie Stowarzyszenie Hodowców Zwierząt Futerkowych rozpoczęło w 2009 r. Projekt WelFur dla ferm futerkowych (norek i lisów). System WelFur oparty jest na metodologii opracowanej przez Komisję Europejską programu Welfare Quality, który jest powszechnie uznawany za najszerszy na świecie system oceny dobrostanu zwierząt.

 

Dobrostan zwierząt jest dość kłopotliwym zagadnieniem ponieważ opinii na ten temat jest mnóstwo. Naukowcy, zajmujący się zagadnieniami dotyczącymi dobrostanu zwierząt, są w tej kwestii zgodni. Ten konsensus został wyrażony w pięciu wolnościach, które są definicją idealnych stanów fizycznych i psychicznych zwierząt. WelFur jest w dużym stopniu zainspirowany projektem Komisji Europejskiej Welfare Quality, który ustalił cztery podstawowe zasady, które mają zagwarantować i poprawić dobrostan zwierząt:

 

- Dobre żywienie

- Dobre warunki bytowe

- Dobry stan zdrowia

- Odpowiednie zachowanie

 

Zasady te uzupełniają i opierają się na pięciu wolnościach.

 

Projekt Welfare Quality określa w sposób konkretny 12 kryteriów oceny dobrostanu zwierząt hodowlanych, uwzględniających biologię gatunków zwierząt.

 

Specyficzne pomiary dobrostanu norek i lisów zostały opracowane przez naukowców w oparciu o ich wiedzę, pod kątem słuszności, rzetelności i wykonalności. Reprezentując 7 europejskich uniwersytetów i instytucji, naukowcy przeprowadzili dogłębną analizę wszystkich istniejących badań dotyczących dobrostanu zwierząt na zwierzętach futerkowych, zanim zidentyfikowali wskaźniki dobrobytu i pomiary, które w końcu stały się protokołami WelFur. Ocenę wyników pomiarów dobrobytu osiągnięto dzięki wsparciu INRA (Francuskiego Narodowego Instytutu Badań Agronomicznych).

Dowiec się więcej
o WelFur 
 
 
 
 
 
 
 

GALERIA ZDJĘĆ

welfur@fureurope.eu

Aby uzyskać więcej informacji, prosimy o kontakt:

 

Organizacja FUR EUROPE jest globalnym stowarzyszeniem stowarzyszeń krajowych w Europie, z siedzibą w Brukseli.
FUR EUROPE reprezentuje całą produkcję futer przemysłu w Europie.

Ta strona wykorzystuje do swojego działania pliki Cookies. Możesz je zablokować w ustawieniach swojej przeglądarki. Blokada może spowodować niepoprawne działanie strony lub brak dostępu do niektórych jej funkcji. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.